• Elektryfikacja

Izolowane wzmacniacze do pomiaru prądu

ESTRA-MIU

Wzmacniacz ESTRA-MIU mierzy duże prądy stałe w systemach zasilania sieci transportu publicznego. Dzięki izolacji wysokonapięciowej MIU pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

 • Elektryfikacja

Izolowane wzmacniacze do pomiaru prądu

ESTRA-MIU

Wzmacniacz ESTRA-MIU mierzy duże prądy stałe w systemach zasilania sieci transportu publicznego. Dzięki izolacji wysokonapięciowej MIU pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

Kluczowe korzyści

 • Duża izolacja galwaniczna do 15 kV
 • Bardzo duża odporność
 • Doskonałe właściwości przesyłania
 • Szeroki zakres napięcia zasilania
 • Kompaktowa budowa
 • Kompatybilność z SEPCOS
 • Dostosowanie do linii kolejowych wykorzystujących prąd stały
 • Wysoka niezawodność

Firma Sécheron posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu produktów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo elektryczne dla kolejowych podstacji prądu stałego. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje również izolowane wzmacniacze do pomiaru prądu.

Wzmacniacz ESTRA-MIU mierzy duże prądy stałe w systemach zasilania sieci transportu publicznego. Dzięki izolacji wysokonapięciowej MIU pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

Broszury

 • Izolowane wzmacniacze do pomiaru prądu - MIU10
  Język
  Pobierz

Opis produktu

 • Napięcie znamionowe do 3600 V.
 • Napięcie probiercze do 10 kV AC (15 kV w wersji z trwałym ustawieniem).
 • Zastosowanie: pomiar prądu za pośrednictwem bocznika.
 • Pomiar napięć bipolarnych: wartość wejściowa nastawialna w zakresie 60 mV do 5 V.
 • Ustawiane sygnały wyjściowe: ±5 V, ±20 mA lub 4 … 20 mA.
 • Napięcie zasilania od 24 do 230 V DC/V AC.
 • Ochrona przed porażeniem elektrycznym poprzez rozłącznik ochronny między wejściem, wyjściem a zasilaniem.
 • Rozłącznik ochronny do 1800 V AC/DC zgodny z EN 61140.
 • Wytrzymałość na napięcie do 3600 V AC/DC i krótkie stany nieustalone do 20 kV.
 • Odnośne normy: EN 50121-5 w przypadku montażu w szafie rozdzielczej.
 • Odnośne normy: EN 61326 klasa B (norma dla izolatorów).

Zapytanie ofertowe

Aby złożyć zapytanie ofertowe, należy się skontaktować z naszym centrum informacyjnym – kliknąć opcję „Obsługa klienta Sécheron”, a następnie z listy Temat pomocy wybrać „Request for Quotation” (Zapytanie ofertowe).

Obsługa klienta Sécheron
share