Budulcem silnego wizerunku firmy Sécheron są, oprócz niezawodnych i wydajnych produktów, usługi dodane, w tym szkolenia. Nasza kompleksowa oferta programów szkoleniowych skierowana jest do osób zajmujących się zarówno integracją, jak i obsługą czy konserwacją rozwiązań marki Sécheron.

Nasze programy szkoleniowe są przez cały czas uzupełniane o nowe informacje, dzięki którym klienci mogą przedłużyć czas pracy i okres eksploatacji wykorzystywanych rozwiązań, zwiększyć bezpieczeństwo pracy oraz obniżyć całkowite koszty posiadania (TCO). Certyfikaty wydawane są po zakończeniu szkolenia (tj. po zatwierdzonym przez Sécheron wykazaniu się doskonałą znajomością najlepszych praktyk).

Szkolenia na poziomie 1. organizowane w formie e-learningu zakładają dostęp do materiałów z każdego miejsca i o dowolnym czasie, bez konieczności przemieszczania się i nieobecności w pracy. Użytkownicy otrzymują możliwość nauki w bezpiecznym, cichym, schludnym otoczeniu, z dala od pełnego hałasu i zakłóceń miejsca pracy. Szkolenia e-learningowe dostępne są dla większości naszych produktów, a ich część stanowią kompleksowe przewodniki wideo dotyczące konserwacji.

Szkolenia na poziomie 2. są organizowane raz w roku i dotyczą określonych produktów, jak wyłączniki prądu przemiennego lub stałego, styczniki, odłączniki itp. Odbywają się one w naszej siedzibie w Genewie lub w jednym z naszych centrów serwisowych. Na życzenie możemy również zorganizować szkolenie w siedzibie klienta. Podczas szkoleń praktycznych odwołujemy się do powiązanych treści ze szkoleń online.