• Elektryfikacja

Izolowane przekaźniki do wykrywania napięcia

ESTRA-VP

Przekaźnik ESTRA-VP bada wartości napięcia stałego w systemach zasilania sieci transportu publicznego, zapewniając bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

 • Elektryfikacja

Izolowane przekaźniki do wykrywania napięcia

ESTRA-VP

Przekaźnik ESTRA-VP bada wartości napięcia stałego w systemach zasilania sieci transportu publicznego, zapewniając bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

Kluczowe korzyści

 • Duża izolacja galwaniczna do 10 kV
 • Duża odporność; brak konieczności korzystania z bezpiecznika
 • Działanie iskrobezpieczne
 • Sygnał diagnostyczny
 • Dostosowanie do linii kolejowych wykorzystujących prąd stały

Firma Sécheron posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu produktów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo elektryczne dla kolejowych podstacji prądu stałego. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje również izolowane przekaźniki do wykrywania napięcia.

Przekaźnik ESTRA-VP bada wartości napięcia stałego w systemach zasilania sieci transportu publicznego, np. tramwajowych, kolei podziemnej i tradycyjnych systemów kolejowych. Dzięki izolacji wysokonapięciowej i napięciom znamionowym od 750 V DC do 3000 V DC, VP10 pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

Opis produktu

 • Napięcie znamionowe do 3600 V.
 • Napięcie probiercze do 10 kV AC.
 • Zastosowanie: pomiar napięcia do 3600 V, bezpośrednie podłączenie do obwodu wysokiego napięcia.
 • Wykrywanie napięcia: zakres do 1500 V DC lub 3000 V DC.
 • Dokładność: ±5% zakresu skali wejściowej.
 • Nastawialne wartości progów na bazie wewnętrznych przełączników typu DIP.
 • Napięcie zasilania podzielone na 3 zakresy od 24 do 230 V DC.
 • Odnośne normy: EN 50121-5 w przypadku montażu w szafie rozdzielczej.
 • Odnośne normy: EN 50124-1, EN 61000-6-2 i EN 61000-6-4.

Zapytanie ofertowe

Aby złożyć zapytanie ofertowe, należy się skontaktować z naszym centrum informacyjnym – kliknąć opcję „Obsługa klienta Sécheron”, a następnie z listy Temat pomocy wybrać „Request for Quotation” (Zapytanie ofertowe).

Obsługa klienta Sécheron
share