• Elektryfikacja

Izolowane wzmacniacze do pomiaru napięcia

ESTRA-VM

Wzmacniacz ESTRA-VM mierzy duże wartości napięcia DC w systemach zasilania sieci transportu publicznego. Dzięki izolacji wysokonapięciowej VM pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

 • Elektryfikacja

Izolowane wzmacniacze do pomiaru napięcia

ESTRA-VM

Wzmacniacz ESTRA-VM mierzy duże wartości napięcia DC w systemach zasilania sieci transportu publicznego. Dzięki izolacji wysokonapięciowej VM pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

Kluczowe korzyści

 • Duża izolacja galwaniczna do 15 kV
 • Bardzo duża odporność; brak konieczności korzystania z bezpiecznika
 • Doskonałe właściwości przesyłania
 • Szeroki zakres napięcia zasilania
 • Kompaktowa budowa
 • Kompatybilność z SEPCOS
 • Dostosowanie do linii kolejowych wykorzystujących prąd stały
 • Wysoka niezawodność

Firma Sécheron posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu produktów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo elektryczne dla kolejowych podstacji prądu stałego. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje również izolowane wzmacniacze do pomiaru napięcia.

Wzmacniacz ESTRA-VM mierzy duże wartości napięcia DC w systemach zasilania sieci transportu publicznego. Dzięki izolacji wysokonapięciowej VM pozwala zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne osób i mienia.

Broszury

 • Izolowane wzmacniacze do pomiaru napięcia - VM10
  Język
  Pobierz
 • Izolowane wzmacniacze do pomiaru napięcia - VM12
  Język
  Pobierz

Opis produktu

 • Napięcie znamionowe do 3600 V.
 • Napięcie probiercze do 10 kV AC (15 kV w wersji z trwałym ustawieniem).
 • Zastosowanie: pomiar napięcia do 3600 V, bezpośrednie podłączenie do obwodu wysokiego napięcia.
 • Pomiar bipolarnych napięć: wartość wejściowa nastawialna w zakresie 750 do 2000 V DC lub 3000 V DC (trwałe ustawienie).
 • Specjalna wersja dla sieci powrotnej 150 V DC (trwałe ustawienie).
 • Ustawiane sygnały wyjściowe: ±5 V, ±20 mA lub 4 … 20 mA.
 • Napięcie zasilania od 24 do 230 V DC/V AC.
 • Ochrona przed porażeniem elektrycznym poprzez rozłącznik ochronny między wejściem, wyjściem a zasilaniem.
 • Rozłącznik ochronny do 1800 V AC/DC zgodny z EN 61140.
 • Wytrzymałość na napięcie do 3600 V AC/DC i krótkie stany nieustalone do 20 kV.
 • Odnośne normy: EN 50121-5 w przypadku montażu w szafie rozdzielczej.
 • Odnośne normy: EN 61326 klasa B (norma dla izolatorów).

Zapytanie ofertowe

Aby złożyć zapytanie ofertowe, należy się skontaktować z naszym centrum informacyjnym – kliknąć opcję „Obsługa klienta Sécheron”, a następnie z listy Temat pomocy wybrać „Request for Quotation” (Zapytanie ofertowe).

Obsługa klienta Sécheron
share