• Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem stałym
 • Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem przemiennym
 • Tabor kolejowy – pojazdy wielosystemowe zasilane prądem przemiennym/stałym

Smarownice obrzeża obręczy koła

Skuteczne smarowanie obrzeża obręczy koła zmniejsza siłę tarcia między kołami pojazdów szynowych a szynami, co przekłada się na zmniejszenie stopnia zużycia tych elementów oraz oszczędność kosztów operatorów i właścicieli infrastruktury kolejowej. Sécheron dostarcza pokładowe smarownice obrzeża obręczy koła, których niezawodność potwierdzają lata użytkowania.

 • Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem stałym
 • Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem przemiennym
 • Tabor kolejowy – pojazdy wielosystemowe zasilane prądem przemiennym/stałym

Smarownice obrzeża obręczy koła

Skuteczne smarowanie obrzeża obręczy koła zmniejsza siłę tarcia między kołami pojazdów szynowych a szynami, co przekłada się na zmniejszenie stopnia zużycia tych elementów oraz oszczędność kosztów operatorów i właścicieli infrastruktury kolejowej. Sécheron dostarcza pokładowe smarownice obrzeża obręczy koła, których niezawodność potwierdzają lata użytkowania.

Kluczowe korzyści

 • Ograniczenie tarcia między kołami i szynami
 • Zwiększony poziom bezpieczeństwa
 • Mniejsze zużycie energii
 • Mniejsze zużycie
 • Niższe koszty obsługi i konserwacji
 • Ulepszone zachowanie taboru kolejowego
 • Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich
 • Specjalistyczne wsparcie klienta
 • Serwis posprzedażowy dostępny na całym świecie

Środowisko działania produktu

Smarownice obrzeża obręczy koła zmniejszają siłę tarcia między szyną a kołami, co przekłada się na zmniejszenie hałasu i stopnia zużycia tych elementów oraz oszczędność kosztów operatorów i właścicieli infrastruktury. Pokładowe smarownice obrzeży kół Sécheron typu GB-G rozpylają środek smarny na obręczy koła za pośrednictwem unikalnych dwóch rurek, które osobno dostarczają środek smarny i powietrze do dysz rozpylających. Produkt stosowany jest od wielu lat, w ciągu których kilka dużych firm uznało go za najbardziej wydajny i niezawodny system natryskowy.

Na wszystkich fazach projektu oferujemy specjalistyczne wsparcie klienta w zakresie rozwiązań i urządzeń Sécheron. Naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie rozwiązania do Państwa potrzeb. Bez względu na dokonany wybór, klienci na całym świecie mogą liczyć na pomoc przez cały okres eksploatacji produktu.

Broszury

 • Smarownice obrzeży obręczy kół typu L
  Język
  Pobierz
 • Oferta handlowa dla transportu kolejowego
  Język
  Pobierz
Smarownice obrzeża obręczy koła

Opis produktu

 • Pojemność zbiornika ze środkiem smarującym: 7 litrów (większa pojemność dostępna na życzenie).
 • Napięcie sterowania zaworu elektropneumatycznego od 24 do 110 V DC.
 • Przyłącze powietrza zaworu elektropneumatycznego G 1/4”.
 • Znamionowe ciśnienie powietrza roboczego 0,6 MPa.
 • Rozdzielacz z 4 pompami środka smarnego (dla maks. 4 dysz rozpryskujących).
 • Regulacja poziomu środka smarnego od 10 do 40 mm3 na pompę.
 • Przyłącze powietrza rozdzielacza 1 x G 3/8”.
 • Przyłącze oleju rozdzielacza 4 x G 1/4”.
 • Przyłącze powietrza dyszy rozpryskującej G 1/8”.
 • Możliwość pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +40°C.

Zapytanie ofertowe

Aby złożyć zapytanie ofertowe, należy się skontaktować z naszym centrum informacyjnym – kliknąć opcję „Obsługa klienta Sécheron”, a następnie z listy Temat pomocy wybrać „Request for Quotation” (Zapytanie ofertowe).

Obsługa klienta Sécheron
share