Homologacje

Ugruntowana kultura bezpieczeństwa i badań firmy Sécheron przekłada się na bogatą wiedzę specjalistyczną z zakresu testów wewnętrznych, popartą istnieniem laboratoriów posiadających certyfikat ISO. Naszym celem jest rozległe i intensywne testowanie każdego nowego produktu, zapewniające niezrównaną niezawodność i jak najdłuższy czas bezproblemowego działania.

Homologacje

Ugruntowana kultura bezpieczeństwa i badań firmy Sécheron przekłada się na bogatą wiedzę specjalistyczną z zakresu testów wewnętrznych, popartą istnieniem laboratoriów posiadających certyfikat ISO. Naszym celem jest rozległe i intensywne testowanie każdego nowego produktu, zapewniające niezrównaną niezawodność i jak najdłuższy czas bezproblemowego działania.

Główne zalety

  • Przyzakładowe laboratoria z certyfikatem ISO
  • Szeroka gama testów wewnętrznych
  • Zaufani partnerzy przeprowadzający testy dodatkowe
  • Znajomość badań w branży kolejowej
  • Wszystkie testy, od wykonalności po badania przed produkcja seryjną
  • Niestandardowe testy rozwiązań właściwych dla projektów

Środowisko działania produktu

Ugruntowana kultura badań i bezpieczeństwa firmy Sécheron kształtuje wszystkie nasze działania, od opracowywania i projektowania po produkcję. Nasze produkty i rozwiązania poddajemy szeroko zakrojonym testom, których celem jest zagwarantowanie wyjątkowej niezawodności i maksymalizacja okresu użytkowania w czasie eksploatacji. Jedną z wyróżniających nas cech jest bogata wiedza i dogłębna znajomość metod badawczych, jak również przyzakładowe laboratoria i sprzęt. Naszą szczególną specjalnością jest testowanie rozwiązań z zakresu taboru kolejowego – znamy procedury obejmujące sprawdzanie wykonalności, dowodu słuszności koncepcji, prototypu, testowanie przed produkcją seryjną oraz testy rozwiązań właściwych dla danego projektu.

Ponieważ większość testów może odbywać się wewnętrznie, cykle są krótkie. Przeprowadzamy pomiary przyrostu temperatury, próby dielektryczne, badania wyładowań niezupełnych, pełne próby wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej, próby zwarciowe, badania zakłóceń wywołanych obniżeniem natężenia prądu, pomiary dokładności czujników napięcia i prądu, badania drgań i uderzeń oraz próby klimatyczne. Inne rodzaje testów przeprowadzane są przez naszych specjalistów w ścisłej współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Większość naszych placówek badawczych to niezależne laboratoria posiadające akredytację ISO 17025.

share