• Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem stałym
 • Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem przemiennym
 • Tabor kolejowy – pojazdy wielosystemowe zasilane prądem przemiennym/stałym

Uziemniki

Sécheron oferuje szereg urządzeń uziemiających do obwodów wysokiego napięcia dla taboru kolejowego. Nasze wyłączniki i uziemniki, niezależnie od tego, czy stanowią osobne komponenty, czy zintegrowane rozwiązania, stanowią część naszego kaskadowego podejścia do uziemienia.

 • Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem stałym
 • Tabor kolejowy – pojazdy zasilane prądem przemiennym
 • Tabor kolejowy – pojazdy wielosystemowe zasilane prądem przemiennym/stałym

Uziemniki

Sécheron oferuje szereg urządzeń uziemiających do obwodów wysokiego napięcia dla taboru kolejowego. Nasze wyłączniki i uziemniki, niezależnie od tego, czy stanowią osobne komponenty, czy zintegrowane rozwiązania, stanowią część naszego kaskadowego podejścia do uziemienia.

Główne zalety

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa elektrycznego
 • Ochrona osób
 • Opcjonalna funkcja mnożnika kluczy
 • Szeroki zakres konfiguracji i opcji
 • Rozwiązania standardowe i zindywidualizowane
 • Testy na szeroką skalę dla zagwarantowania niezawodności
 • Niskie koszty konserwacji
 • Długi okres eksploatacji
 • Specjalistyczne wsparcie klienta
 • Serwis posprzedażowy dostępny na całym świecie

Środowisko działania produktu

Uziemienie obwodów wysokiego napięcia przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Pierwszym krokiem we właściwym uziemianiu pojazdów szynowych jest uziemienie obydwu biegunów głównego wyłącznika po jego wyłączeniu. W przypadku pojazdów szynowych 15 kVAC i 25 kVAC wyłącznik Sécheron typu BVAC jest sprzężony z BTE15/25.04; a wyłącznik typu MACS posiada wbudowane uziemienie. W przypadku pojazdów szynowych zasilanych prądem stałym o napięciu do 3 kVDC wyłącznik szybki typu UR jest sprzężony z BTE03.04. Po zakończeniu tego etapu i zwolnieniu kluczyka z blokady urządzenia uziemiającego głównego wyłącznika można przystąpić do obsługi urządzeń podrzędnych w obwodach wysokiego napięcia.

Obwody pośrednie prądu stałego w pojazdach szynowych zasilanych prądem zmiennym i filtry przekształtników trakcyjnych pojazdów zasilanych prądem stałym i zmiennym są uziemiane za pomocą jednej z wielu dostępnych wersji naszego BTE03.04. W przypadku pojazdów zasilanych prądem stałym obydwa kroki uziemiania można wykonać razem, wykorzystując pojedynczy uziemnik BTE03.04. Uziemniki BE03.04 mogą być dostarczane osobno lub umieszczane w inteligentnie skonstruowanej, kompaktowej obudowie wysokonapięciowej MODBOX® wraz z innymi wysoko- i niskonapięciowymi podzespołami do zabezpieczania, pomiarów i sterowania łańcuchem trakcji.

Broszury

 • Urządzenia uziemiające BTE03,04
  Język
  Pobierz
 • Wyłącznik prądu przemiennego MACS
  Język
  Pobierz
 • Urządzenie uziemiające BTE15-25.04
  Język
  Pobierz
 • Blokady bezpieczeństwa
  Język
  Pobierz
 • Mnożnik kluczy, zamek do drzwi, KM-DL
  Język
  Pobierz
Uziemniki

Opis produktu

 • Napięcie znamionowe izolacji 27,5 kVAC (wbudowane uziemienie wyłącznika nadmiarowo-prądowego MACS AC).
 • Napięcie znamionowe izolacji 17,25 kVAC (BTE15.04) lub 27,5 kVAC (BTE25.04).
 • Napięcie znamionowe izolacji 2300 VAC/DC lub 4800 VAC/DC (BTE03.04).
 • Szczytowy krótkotrwały prąd udarowy 62,5 kA (BTE15/25.04 i urządzenie uziemiające MACS).
 • Szczytowy krótkotrwały prąd udarowy 75 kA (BTE03.04).
 • Wysoki poziom izolacji uziemienia – OV4.
 • Wersja 2-biegunowa (BTE15/25.04 i urządzenie uziemiające MACS).
 • Wersja od 2 do 10 biegunów (BTE03.04).
 • Brak zdolności wyłączania i załączania.
 • Sterowanie ręczne lub elektryczne.
 • Napięcie sterujące od 24 do 110 VDC.
 • Blokada kluczykowa lub elektryczna.
 • Opcjonalne łączniki pomocnicze wskazujące pozycję przełącznika.
 • Instalacja zewnętrzna (BTE15/25.04 i urządzenie uziemiające MACS).
 • Instalacja wewnętrzna (BTE03.04).
 • Możliwość pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +70°C.
 • Odnośne normy: IEC 60077-2.
 • Materiał izolacyjny zgodny z normą EN 45545-2.

Zapytanie ofertowe

Aby złożyć zapytanie ofertowe, należy się skontaktować z naszym centrum informacyjnym – kliknąć opcję „Obsługa klienta Sécheron”, a następnie z listy Temat pomocy wybrać „Request for Quotation” (Zapytanie ofertowe).

Obsługa klienta Sécheron
share