Firma Sécheron posiada dziesięciolecia doświadczenia w projektowaniu i produkcji wysokonapięciowych urządzeń i rozwiązań zmiennoprądowych. Z naszych rozwiązań korzystają konstruktorzy i operatorzy pociągów, pociągów szybkobieżnych, lokomotyw oraz EZT zasilanych z sieci 15 kV i/lub 25 kV, którzy pragną zapewnić bezpieczeństwo układów elektrycznych w swoich obwodach trakcyjnych. Jednym z fundamentów naszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego dla instalacji prądu przemiennego są próżniowe wyłączniki prądu przemiennego, które chronią obwody wysokiego napięcia przed zwarciami i przeciążeniami.

Począwszy od próżniowego wyłącznika przemiennego, dostarczamy konstruktorom pojazdów szynowych i operatorom systemów kolejowych szeroki zakres rozwiązań w formie samodzielnych urządzeń lub gotowych systemów, które spełniają wszystkie funkcje związane z ochroną, przełączaniem i pomiarami w łańcuchu trakcyjnym.

Firma Sécheron może na przykład dostarczać pakiety indywidualnych urządzeń, w tym wyłączniki prądu przemiennego, uziemniki i odgromniki, które można zintegrować z wyłącznikiem głównym typu MACS. Dostarczamy również czujniki napięcia i prądu przemiennego do monitorowania tych parametrów, łączniki załączające, które zamykają się na skutek wystąpienia prądów rozruchowych transformatora, odłączniki linii dachowej oraz styczniki.

Opracowujemy także pełne, inteligentne, kompaktowe obudowy typu MODBOX® do instalacji wysokonapięciowych, które pozwalają na połączenie większości dachowych komponentów wysokonapięciowych, chronią je przed niekorzystnymi warunkami otoczenia, a także upraszczają pracę konstruktorów pojazdów w zakresie projektowania, logistyki i produkcji.

Broszury

  • Oferta handlowa dla transportu kolejowego
    Język
    Pobierz