Nasze standardy QEHS (dotyczące jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa) wspierają naszą misję polegającą na dostarczaniu niezawodnych i konkurencyjnych rozwiązań elektronicznych i elektromechanicznych dla branży kolejowej. Zasady QEHS wdrażamy poprzez realizację celów krótko-, średnio- i długoterminowych, zachowując wierność zasadzie ciągłego ulepszania. Obowiązujący w całej firmie system zarządzania QEHS pozwala nam wdrażać inicjatywy QEHS, rozdzielać zasoby oraz monitorować postępy. System opiera się na normach ISO/TS 22163, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 17025.

Jakość

Jakość w Sécheron Hasler Group oznacza zaangażowanie w tworzenie efektywności, produktywności i bezpieczeństwa światowej branży kolejowej poprzez projektowanie, wytwarzanie, przekazywanie do eksploatacji oraz utrzymywanie sprawdzonych, niezawodnych produktów i rozwiązań dla naszych klientów.

Nasze podejście do jakości opiera się na następujących zasadach:

  • Jesteśmy niczym bez naszych klientów. Nasz sukces zależy od zdolności do trafnego przewidywania i reagowania na potrzeby klientów.
  • Procedury kontroli i zarządzanie jakością są w pełni zintegrowane ze wszystkimi etapami opracowywania, wytwarzania, dostarczania i konserwacji produktów.
  • Każdy produkt, jaki wytwarzamy przechodzi przed dostawą testy w zakładzie produkcyjnym, spełniając, a nawet przekraczając oczekiwania w zakresie wydajności. Do kryteriów jakości zaliczamy też wpływ na środowisko.
  • Staramy się, aby przez innowacje technologiczne nieustannie zapewniać wartość dodaną naszych produktów.
  • Naszych pracowników zachęcamy do podejmowania inicjatyw i rozliczamy z zadań, których się podejmują. Regularne szkolenia należą do wsparcia naszych pracowników.

Firmy Sécheron i HaslerRail posiadają certyfikaty ISO/TS 22163 oraz ISO 9001:2015.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska (BHP i OŚ)

Zarządzanie polityką Sécheron Hasler Group dotyczącą BHP odbywa się w siedzibie firmy w Genewie w Szwajcarii, tak aby wszyscy pracownicy podległych jej oddziałów oraz firmy z nią współpracujące przestrzegały obowiązujących procedur. Celem polityki jest ochrona pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami oraz ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko.

Nasz system zarządzania BHP i OŚ dotyczy wszystkich dziedzin naszej działalności, w tym badań i rozwoju, łańcucha dostaw, produkcji, pakowania i wysyłek, konserwacji oraz obsługi posprzedażowej.

System opiera się na normach ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, ponadto jest zgodny z wszystkimi przepisami dotyczącymi BHP i OŚ obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność.

Zdrowie, bezpieczeństwo i wpływ na środowisko są kluczowe dla naszego sukcesu. Dlatego na administrowanie systemem zarządzania BHP i OŚ przeznaczamy środki pieniężne oraz angażujemy w nie zasoby ludzkie i materialne.