Component
dc vehicle dc vehicle
Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Odłącznik Odłącznik Odłącznik Odłącznik Odłącznik Stycznik Stycznik Stycznik Turbina wiatrowa Wiatr Przekładnia Generator Panele słoneczne Bateria stacjonarna Przetwornik Transformator MV

Sécheron zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem produktów i rozwiązań opracowanych pod kątem bezpiecznego i niezawodnego działania obwodów wysokiego napięcia w urządzeniach do produkcji i magazynowania energii odnawialnej. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają:

  • Ochrona i bezpieczeństwo: Oferujemy szeroki wachlarz komponentów i rozwiązań, w tym wyłączniki szybkie prądu stałego do ochrony obwodów wysokiego napięcia w turbinach wiatrowych, elektrowniach fotowoltaicznych oraz systemach magazynowania opartych na ogniwach paliwowych i akumulatorach. Ponieważ częstotliwość generatora turbiny wiatrowej może spaść do 0 Hz, między generatorem a przetwornikiem umieszczono trzy jednobiegunowe wyłączniki prądu stałego chroniące urządzenia przed prądem zakłóceniowym.
  • Sterowanie: Nasze wyłączniki szybkie prądu stałego oraz styczniki mogą być wykorzystywane do budowania sieci prądu stałego obejmujących zespoły paneli słonecznych, ogniwa paliwowe, akumulatory i inne systemy wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej.

Kluczowe korzyści

  • Fachowa wiedza na temat rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego
  • Szeroki zakres rozwiązań
  • Produkty standardowe i rozwiązania zindywidualizowane
  • Kwalifikacje do tworzenia systemów i zdolności technologiczne
  • Testy na szeroką skalę dla zapewnienia wysokiej niezawodności
  • Kompetentni pracownicy techniczni działu obsługi klienta
  • Sprawdzone projekty doceniane na całym świecie