Component

Konstruktorzy pojazdów szynowych i operatorzy pociągów korzystają z najnowocześniejszych i niezawodnych rozwiązań, jakie oferuje firma Sécheron w zakresie pojazdów szynowych wykorzystujących prąd przemienny:

  • Bezpieczeństwo elektryczne: komponenty i rozwiązania chroniące wysokonapięciowe obwody prądu przemiennego przed przetężeniami, zwarciami, napięciem udarowym i niebezpiecznymi napięciami linii nośnych oraz zapewniające bezpieczeństwo pracowników technicznych.
  • Kontrola trakcji: sprzęt obejmujący nastawnik jazdy oraz szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu przełączania w łańcuchu trakcji, zapewniający optymalne skoordynowanie wszystkich elektrycznych urządzeń zabezpieczających.
  • Rozwiązania do pomiaru energii: komponenty i rozwiązania do pomiaru napięcia i prądu (VMF, CMF). Firma HaslerRail, także należąca do Secheron Hasler Group, oferuje systemy do obliczania energii (ECF) oraz przetwarzania danych (DHS) pozwalające na alokację zużycia i skompilowanie danych rozliczeniowych oraz przesłanie ich do odbiorników naziemnych.
  • Redukcja hałasu i zużycia dzięki smarownicom obrzeża obręczy koła

Główne zalety

  • Wiedza ekspertów z branży kolejowej
  • Szeroki zakres rozwiązań standardowych i indywidualnych
  • Zdolność do budowania kompletnych systemów
  • Testy na szeroką skalę dla zapewnienia wysokiej niezawodności
  • Zaangażowany zespół wsparcia klienta
  • Sprawdzone projekty doceniane na całym świecie