Component
dc vehicle dc vehicle
Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Odłącznik Odłącznik Odłącznik Transformator główny Wyłącznik prądu przemiennego Generator synchroniczny Obwód rozładowania energii pola Prostownik Transformator wzbudzający

Sécheron zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem jednobiegunowych wyłączników szybkich prądu stałego dostosowanych do wysokiej mocy łuku elektrycznego, chroniących statyczne układy wzbudzenia generatorów synchronicznych, gwarantujących bezpieczną i niezawodną pracę dużych elektrowni wodnych, cieplnych i jądrowych. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają:

 • Szybkie rozładowanie energii pola: Wyłączniki prądu stałego zapewniają szybkie odłączenie źródła napięcia prądu stałego od instalacji w przypadku poważnej awarii systemu. Wysokie napięcie łuku wygenerowane przez wyłącznik prądu stałego aktywuje obwód rozładowania energii pola, ograniczając potencjalne szkody wywołane uwolnieniem dużej energii na skutek awarii.
 • Bezpieczeństwo: Bezpieczniejsza konserwacja dzięki odłącznikowi.
 • Wysoka elastyczność: Wszystkie wyłączniki wyposażone są w mechanizm podtrzymywania elektrycznego lub magnetycznego. Mechanizm magnetyczny pozostaje zamknięty bez kontroli prądowej. Dla zwiększenia elastyczności można wykorzystać wyzwalacz pośredni pełniący funkcję niezależnej jednostki wyzwalającej.
 • Niezawodność: Wszystkie wyłączniki wyposażone są w bezpośredni wyzwalacz nadprądowy, dla którego można nastawić wartości progowe wyższe od pułapu prądu w obwodzie wzbudzenia w przypadku zakłóceń sieci trójfazowej prądu przemiennego. W przypadku poważnej awarii systemu bezpośredni wyzwalacz nadprądowy szybko otwiera główne styki, przerywając prąd zwarciowy nawet przy maksymalnym napięciu wzbudzenia.

Kluczowe korzyści dla klienta

 • Fachowa wiedza na temat bezpieczeństwa elektrycznego i elementów przełączających
 • Szeroka gama produktów i rozwiązań
 • Rozwiązania standardowe i zindywidualizowane
 • Projektowanie i integracja systemu
 • Testy na szeroką skalę dla zapewnienia wysokiej niezawodności
 • Doświadczony zespół obsługi klienta
 • Projekty stosowane na całym świecie