Component
dc vehicle dc vehicle
Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Transformator MV Prostownik Kondensator Falownik

Sécheron zajmuje się opracowywaniem i produkcją wyłączników szybkich prądu stałego do obwodów wysokiego napięcia, które zapewniają bezpieczną, niezawodną i wydajną pracę głównych i pomocniczych zespołów napędowych we wszystkich typach statków pasażerskich, towarowych, przemysłowych i wojskowych. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają:

  • Ochrona napędu głównego: Wyłączniki szybkie prądu stałego chronią trójfazowe silniki napędu głównego przed przeciążeniami i zwarciami. Ze względu na to, że częstotliwość na wyjściach trójfazowych przetwornicy AC może spaść do 0 Hz, między przetwornicą napędu a maszyną umieszczono trzy jednobiegunowe wyłączniki prądu stałego. Wyłączniki szybkie prądu stałego wyzwalają w przypadku przeciążenia lub prądów zwarciowych przy maksymalnym napięciu napędu. W przeciwieństwie do bezpiecznika, wyłącznik prądu stałego zamyka się po usunięciu usterki, utrzymując sterowność statku przez cały czas.
  • Wysoka elastyczność: Wszystkie wyłączniki wyposażone są w mechanizm podtrzymywania elektrycznego lub magnetycznego. Mechanizm magnetyczny pozostaje zamknięty bez kontroli prądowej. W wyposażeniu opcjonalnym dostępny jest także wyzwalacz pośredni.
  • Niezawodność: Aby uniknąć niepożądanego wyzwalania podczas pracy, podczas uruchamiania i zmian obciążenia, dla bezpośredniego wyzwalacza nadprądowego można nastawić wartości progowe wyższe od przyjętego prądu przeciążeniowego. W przypadku poważnej awarii systemu bezpośredni wyzwalacz nadprądowy szybko otwiera główne styki, przerywając prąd zwarciowy nawet przy maksymalnym napięciu napędu.

Kluczowe korzyści

  • Bogata wiedza na temat bezpieczeństwa elektrycznego
  • Szeroka gama produktów i rozwiązań
  • Produkty standardowe i rozwiązania zindywidualizowane
  • Projektowanie i integracja systemu
  • Testy na szeroką skalę dla zapewnienia wysokiej niezawodności
  • Doświadczony zespół wsparcia klienta
  • Sprawdzone projekty doceniane na całym świecie