Component
dc vehicle dc vehicle
Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Wyłącznik szybki prądu stałego Stycznik Stycznik Stycznik Stycznik Zintegrowany system wysokonapięciowy Zintegrowany system wysokonapięciowy Zintegrowany system wysokonapięciowy Linie trakcyjne Silnik wysokoprężny Szafa przetwornicy Prostownik Przetwornice (x2)

Sécheron zajmuje się opracowywaniem i produkcją urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w górnictwie. Oferujemy szeroką gamę produktów i rozwiązań do obwodów wysokonapięciowych, pozwalających zapewnić bezpieczne, niezawodne i wydajne działanie hybrydowych pojazdów kopalnianych z zasilaniem elektrycznym. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają:

 • Bezpieczeństwo elektryczne: Wyłączniki szybkie prądu stałego chronią wysokonapięciowe obwody prądu stałego przed przeciążeniami i zwarciami. W przypadku awarii wyłącznik szybki prądu stałego w bezpieczny sposób odłącza obwód wysokiego napięcia pojazdu kopalnianego od linii nośnej. W przeciwieństwie do bezpiecznika, wyłącznik prądu stałego zamyka się po usunięciu usterki.
 • Elastyczność: Wszystkie wyłączniki wyposażone są w mechanizm podtrzymywania elektrycznego lub magnetycznego. Mechanizm magnetyczny pozostaje zamknięty bez kontroli prądowej. W wyposażeniu opcjonalnym dostępny jest także wyzwalacz pośredni.
 • Niezawodność: Aby uniknąć niepożądanego wyzwalania podczas pracy, podczas uruchamiania i zmian obciążenia, dla bezpośredniego wyzwalacza nadprądowego można nastawić wartości progowe wyższe od przyjętego prądu przeciążeniowego. W przypadku poważnej awarii systemu bezpośredni wyzwalacz nadprądowy szybko otwiera główne styki, przerywając prąd zwarciowy nawet przy maksymalnym napięciu zasilania.
 • Wydajność: Sterowanie napędem za pomocą styczników łączących napęd maszyny AC z generatorem z silnikiem wysokoprężnym lub linią nośną dla uzyskania bardziej wydajnego, w pełni elektrycznego napędu.

Kluczowe korzyści

 • Fachowa wiedza na temat rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego
 • Szeroka gama produktów i rozwiązań
 • Gotowe do użytku produkty i rozwiązania zindywidualizowane
 • Możliwości projektowania i integracji systemów
 • Testy na szeroką skalę dla zapewnienia wysokiej niezawodności
 • Wsparcie klienta przez cały okres eksploatacji produktu
 • Sprawdzone projekty doceniane na całym świecie