From the 24th to the 27th of September 2019, Sécheron SA looks forward to welcoming you at the TRAKO exhibition (Gdansk, Poland) at booth 47, hall G.

Sécheron’s expertise in DC medium voltage components for rail applications is widely recognized by car builders and operators.
Our DC high speed circuit breakers type UR and contactors type BMS are well known by car builders and vehicle operators worldwide, as they have been used to protect mass transit and railway vehicles for years now.
Our solutions actively support the development and innovation of the Polish transportation industries through the delivery of our equipment to the main Polish car builders (STADLER, PESA, NEWAG, SOLARIS) and propulsion producers (MEDCOM, ENIKA), for new vehicle platforms as well as for modernisation of existing vehicles.

After 4 years of field-test operation on different European networks (including Poland, Germany, France, Italy, Portugal, Hungary, and Czech Republic), our SPL pantograph for Tramways and Light Rail Vehicles has demonstrated its high quality and reliability, and is now released on the world market.

Sécheron’s DC circuit breaker is also now certified by the Polish Notification Body and approved by PKP for the operation in 3 kVDC traction substation.
Polish DC breaker panels’ manufacturers (TRAKCJA, ELEKTROBUDOWA, JM TRONIK) already rely on our DC circuit breaker to protect city transport networks in Warsaw (METRO WARSZAWSKIE, TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WKD), Łódź, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław, Lubin, Częstochowa, and many others.

Sécheron is also a major player for AC medium voltage solutions and can strongly support Polish car builders for the design of AC rail vehicles for the export market. To complete our products & solutions portfolio for AC components (which already includes the AC vacuum circuit breaker types MACS, the roof switch type RS, and the high voltage integrated system type AC MODBOX®), we have recently released to the market the AC voltage sensor type TMS that can be delivered together with the energy meter type REM102 from Sécheron Hasler Group.

During the exhibition Sécheron will be happy to present to you our latest innovations covering all our fields of expertise.


Cieszymy się na spotkanie z Państwem w dniach 24 - 27 września 2019 r. na Targach TRAKO w Gdańsku. Zapraszamy do stoiska Sécheron SA nr 47 w hali G.

Doświadczenie firmy Sécheron w komponentach średniego napięcia DC i AC do zastosowań kolejowych jest powszechnie uznawane przez producentów pojazdów i operatorów.
Nasze wyłączniki szybkie prądu stałego typu UR oraz styczniki typu BMS bardzo dobrze znają wiodący producenci i operatorzy pojazdów na całym świecie, ponieważ od lat są one używane do ochrony pojazdów transportu publicznego.
Nasze rozwiązania aktywnie wspierają rozwój i innowacje polskiego przemysłu kolejowego poprzez dostawy naszych urządzeń do głównych polskich producentów taboru szynowego (PESA, NEWAG, STADLER, SOLARIS) oraz producentom napędów (MEDCOM, ENIKA), dla nowych platform, jak i dla modernizacji pojazdów.

Po 4 latach prób eksploatacyjnych w różnych krajach europejskich (takich jak Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia, Węgry oraz Czechy), nasz pantograf dla tramwajów i lekkich pojazdów szynowych typu SPL potwierdził swój wysoki poziom jakości i niezawodności, a teraz został zwolniony do sprzedaży na rynku światowym.

Nasz wyłącznik szybki prądu stałego typu UR jest również certyfikowany przez Urząd Transportu Kolejowego i zatwierdzony przez PKP Energetyka do pracy w podstacjach trakcyjnych 3 kVDC.
Polscy producenci podstacji trakcyjnych (TRAKCJA, ELEKTROBUDOWA, JM TRONIK) także polegają na naszych wyłącznikach szybkich prądu stałego w celu ochrony sieci elektrycznych transportu miejskiego, w miastach takich jak Warszawa (Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie, WKD), Łódź, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław, Lubin, Częstochowa i wiele innych.

Sécheron jest także znaczącym graczem w zakresie rozwiązań średniego napięcia prądu zmiennego i może silnie wspierać polskich producentów w projektowaniu pojazdów szynowych AC na rynek eksportowy. Aby uzupełnić naszą ofertę produktów i rozwiązań w rodzinie komponentów AC, (która już na teraz zawiera wyłączniki próżniowe typu MACS, łączniki dachowe typu RS oraz zintegrowany system wysokiego napięcia AC MODBOX®) niedawno przedstawiliśmy czujnik napięcia zmiennego typu TMS, który może być dostarczany wraz z licznikiem energii typu REM102 z Sécheron Hasler Group.

Podczas targów z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze najnowsze innowacje obejmujące wszystkie dziedziny naszej wiedzy.

Back to all news