The 14th edition of the major European railway fair TRAKO will take place from 21 – 24 September 2021 in Gdańsk, Poland. This year, Sécheron is delighted to be part of the Swiss Pavilion, highlighting the strong tradition of Swiss quality and innovation in the railway industry (A40, hall A).

World leader for DC & AC safety solutions for rail vehicles, Sécheron actively supports the growth and innovation of the Polish transportation industries through the delivery of our equipment to the main Polish car builders, including Stadler, Pesa, Newag, Solaris, as well as to propulsion producers such as Medcom and Enika, for new vehicle platforms as well as for modernisation of existing vehicles.

Certified by the Polish Notification Body and approved by PKP for the operation in 3 kVDC traction substation, our DC circuit breaker is in use on main city transport networks in Warsaw, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław, Lubin, Częstochowa, and many others.

Sécheron is also a major player for AC medium voltage solutions, offering a strong support to Polish car builders for AC rail vehicles projects for the export market. Our products & solutions portfolio for AC components includes the AC vacuum circuit breaker type MACS, the roof switch type RS, the high voltage integrated system type AC MODBOX®, and the AC voltage sensor type TMS compatible with energy meters such as the REM102 from our sister company HaslerRail. Part of the Sécheron Hasler Group, HaslerRail and Pixy will also be present at Trako (D42, B45).

We look forward to meeting you at TRAKO 2021 and presenting our latest innovations. Come visit us at stand A40, hall A.

 


New! Sécheron’s website is now available in Polish: www.secheron.com/PL

 

 

14 edycja najważniejszych europejskich targów kolejowych TRAKO odbędzie się w dniach 21 – 24 września 2021 w Gdańsku. W tym roku firma Sécheron ma zaszczyt być częścią Pawilonu Szwajcarskiego, podkreślając silną tradycję szwajcarskiej jakości i innowacji w branży kolejowej (A40, hala A).

Sécheron jako światowy lider w dziedzinie rozwiązań bezpieczeństwa DC i AC dla pojazdów szynowych aktywnie wspiera rozwój i innowacyjność polskiej branży transportowej poprzez dostarczanie naszych urządzeń do głównych polskich producentów taboru kolejowego, w tym Stadler, Pesa, Newag, Solaris, a także do producentów napędów, takich jak Medcom i Enika, dla nowych platform pojazdów, jak również do modernizacji istniejących pojazdów.

Certyfikowany przez Polską Jednostkę Notyfikacyjną i dopuszczony przez PKP do pracy w podstacjach trakcyjnych 3kV DC, nasz wyłącznik prądu stałego jest eksploatowany w głównych sieciach komunikacji miejskiej w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Lubinie, Częstochowie i wielu innych.

Sécheron jest również ważnym graczem w zakresie rozwiązań AC średniego napięcia, oferując silne wsparcie dla Polskich producentów taboru w projektach pojazdów szynowych AC na rynek eksportowy. Nasze portfolio produktów i rozwiązań dla komponentów AC obejmuje wyłącznik próźniowy AC typu MACS, wyłącznik dachowy typu RS, zintegrowany system wysokiego napięcia typu AC MODBOX, oraz czujnik napięcia AC typu TMS kompatybilny z licznikami energii takimi jak REM102 od naszej siostrzanej firmy HaslerRail. Firma HaslerRail należąca do Grupy Sécheron Hasler, będzie również obecna na Trako (stoisko D42).

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem na TRAKO 2021 i zaprezentowanie naszych najnowszych innowacji. Zapraszamy na stoisko A40 w hali A.

 


Nowość!. Strona Sécheron jest już dostępna w języku polskim: www.secheron.com/PL

 

ニュース一覧に戻る