Sécheron je pověstný tím, že svým zákazníkům poskytuje potřebné služby, které jim pomáhají využívat provozovaná zařízení na maximum po celou dobu jejich životnosti. Naše komponenty a zařízení se podílejí na napájení kolejových vozidel a jiných průmyslových zařízení a chrání vysokonapěťové obvody před elektrickými poruchami. Vzhledem k tomu, že se naše řešení podílejí rozhodující měrou na ochraně osob a majetku, smí pravidelnou preventivní údržbu provádět pouze speciálně vyškolení technici a inženýři.

Vytvořili jsme postupy pro provoz a údržbu, které dodáváme společně s našimi výrobky, abychom vám usnadnili pravidelnou údržbu a výměnu dílů.

Služby preventivní údržby vám můžeme poskytnout prostřednictvím našich odborníků buď v příslušném zastoupení Sécheron nebo přímo ve vašem závodě. Preventivní údržbu našeho zařízení mohou provádět také vaši pracovníci údržby. V takovém případě doporučujeme, aby váš personál absolvoval školení a mohl tak preventivní údržbu provádět správně a bezpečně.

Aby vaše zařízení nadále poskytovalo předpokládaný výkon po celou dobu životnosti, je nutné používat originální náhradní díly se značkou Sécheron. Tyto díly jsou označeny naším logem a sériovým číslem, buď přímo na dílu, nebo na obalu.

Chcete-li získat zaručeně originální díly a služby údržby, obraťte se přímo na Sécheron nebo místně na některého z našich partnerů.