• Elektrifikace

Zařízení omezující napětí

ESTRA-VGUARD

Omezovač napětí řady VGUARD společnosti Sécheron je založen na osvědčených technologiích a splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost a testování vnitřního oblouku podle norem EN 50122-1 a EN 50526-2.

 • Elektrifikace

Zařízení omezující napětí

ESTRA-VGUARD

Omezovač napětí řady VGUARD společnosti Sécheron je založen na osvědčených technologiích a splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost a testování vnitřního oblouku podle norem EN 50122-1 a EN 50526-2.

Hlavní výhody

 • Rychlá odezva
 • Kombinovaná ochrana personálu, cestujících a instalace
 • Osvědčená ochrana založená na výrobcích společnosti Sécheron
 • Zabraňuje vzniku nebezpečných napětí
 • Garantované nízké zbytkové napětí
 • Automatická regenerace
 • Obousměrný provoz a ochrana
 • Splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost normy EN 50122-1
 • Typově testováno z hlediska vnitřních oblouků podle normy EN 50526-2

Společnost Sécheron má letité zkušenosti s vývojem a výrobou řešení a výrobků elektrické bezpečnosti pro železniční stejnosměrné trakční měnírny. Zavázali jsme se, že budeme dodávat zařízení, která chrání majetek, cestující a personál. Naše know-how zahrnuje také zařízení omezující napětí.

Během běžného provozu železničních elektrických systémů mohou přes přístupné body zpětných a uzemňovacích obvodů proudit nebezpečná napětí. Dochází k tomu v důsledku poklesů napětí ve zpětném obvodu způsobeným aktuální vlakovou dopravou nebo poruchami izolace.

Aby tato napětí zůstala pod přípustnými hodnotami definovanými v normě EN 50122‑1, je třeba použít omezovač napětí jako zkratující prvek mezi zápornými a zemnícími potenciály. Naše omezovače napětí řady VGUARD obsahují osvědčené technologie společnosti Sécheron. Naše know-how zahrnuje také kritická zařízení, jako jsou ochranná relé, měřicí zesilovače a tyristorové statické spínače.

Brožury

 • Zařízení omezující napětí – VGUARD
  Jazyk
  Stáhnout
 • Traťové skříně
  Jazyk
  Stáhnout

Popis výrobku

 • Jmenovitý proud až do 1200 A.
 • Jmenovité napětí až do 3600 V.
 • Využití: omezení nebezpečných dotykových napětí.
 • Zařízení VGuard-B (Basic) je navrženo podle třídy 3 normy EN 50526-2.
 • Zařízení VGuard-H (Hybrid) je navrženo podle třídy 4 normy EN 50526-2.
 • Dálkové motorizované ovládání nebo ruční ovládání na místě instalace.
 • Pohyblivé připojení umožňující obtok nebo oddělení zařízení za účelem bezpečného testování nebo údržby.
 • Zkratová odolnost a zapínací proudy přizpůsobené konkrétním aplikacím.
 • Ovládací napětí od 24 do 220 V DC, 230 V AC.
 • Vysoká mechanická a elektrická odolnost, nízká potřeba údržby.
 • Stupeň krytí IP42 pro vnitřní použití nebo IP65 pro venkovní použití.
 • Přizpůsobitelné rozměry skříní pro instalaci na trati nebo do tunelu.
 • Volitelné propojení se systémem monitorování bludných proudů SCMS.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share