• Elektrifikace

Skříně s odpojovačem

ESTRA-PADS

Skříně odpojovačů společnosti Sécheron splňují všechny požadavky na dodávku skříní s odpojovači a jsou dostupné pro vnitřní i venkovní instalaci. Naše prakticky neomezená řada konfigurací umožňuje vyhovět výrazné většině potřeb.

 • Elektrifikace

Skříně s odpojovačem

ESTRA-PADS

Skříně odpojovačů společnosti Sécheron splňují všechny požadavky na dodávku skříní s odpojovači a jsou dostupné pro vnitřní i venkovní instalaci. Naše prakticky neomezená řada konfigurací umožňuje vyhovět výrazné většině potřeb.

Hlavní výhody

 • Rozsáhlá nabídka výrobků
 • Volitelné elektrické a mechanické blokování
 • Klíčový blokovací mechanismus pro bezpečný provoz
 • Nízká potřeba údržby
 • Modulární, vysoce konfigurovatelný design
 • Volitelné oddělení NN části
 • Typ testovaný v souladu s normou EN 50123-3

Společnost Sécheron má letité zkušenosti s vývojem a výrobou produktů a řešením pro železniční stejnosměrné trakční měnírny. Naše know-how zahrnuje rovněž integraci bezzátěžových odpojovačů typu SW.

Naše skříně s odpojovačem splňují všechny požadavky na dodávku skříní s odpojovači a jsou dostupné pro vnitřní i venkovní instalaci. Naše prakticky neomezená řada konfigurací umožňuje vyhovět výrazné většině potřeb.

Naše vnitřní vstupní spínače oddělují vysokonapěťový výstup skupin usměrňovačů ze stejnosměrné distribuční sběrnice napáječe. Naše vnitřní záporné spínače oddělují záporný pól usměrňovače a mohou obsahovat jeden nebo více jednopólových odpojovačů. Náš vnitřní spojovací spínač rozděluje hlavní sběrnicovou lištu na samostatné sekce.

Naše venkovní a traťové spínače zahrnují napaječové úsekové odpojovače a sekční odpojovače.

Brožury

Popis výrobku

 • Jmenovitý stejnosměrný proud až do 8000 A.
 • Jmenovité napětí 900 V, 1800 V, 3600 V.
 • Využití: Stejnosměrné rozvaděče, vnitřní i venkovní stejnosměrné rozvodné panely.
 • 1pólové nebo 2pólové.
 • Varianta včetně uzemnění v otevřené poloze.
 • Varianta přepínání funkcí.
 • Krátkodobé výdržné proudy přizpůsobené konkrétním aplikacím.
 • Ovládací napětí od 24 do 220 V DC, 230 V AC.
 • Vysoká mechanická a elektrická odolnost, nízká potřeba údržby.
 • Referenční normy: EN 50123-3, IEC 61992-3.
 • Referenční normy: IEEE ANSI C37.20.1.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share