Sécheron nabízí kompletní řešení v souladu s normou EN50463 pro měření energie u kolejových vozidel pro střídavou i stejnosměrnou trakci.

Sécheron nabízí palubní snímače napětí a proudu pro funkce měření napětí a proudu (VMF a CMF). Kompaktní a lehký střídavý senzor TMS je se svou jedinečnou a jednoduchou konstrukcí bez softwaru bezpečným a přesným snímačem napětí a proudu, na který se mohou výrobci železničních vozidel a provozovatelé železnic spolehnout, když potřebují měřit energii a chránit vozidla.

Sécheron dodává snímače napětí a proudu pro stejnosměrná trakční kolejová vozidla, která mají stejnosměrné rychlovypínače uzavřené v kovových krytech.

Společnost HaslerRail, která je rovněž členem Sécheron Hasler Group, nabízí palubní měřič energie provádějící funkci výpočtu spotřeby energie (ECF), ale také obsahující systém pro zpracování dat (DHS), který generuje komplexní data pro účtování energie (CEBD) a přenáší je přes mobilní komunikační bránu do energetického portálu, což je naše webová platforma pozemního systému sběru dat (DCS).

Brožura

  • Katalog výrobků pro železniční dopravu
    Jazyk
    Stáhnout