Homologace

Naše dlouhodobá kultura bezpečnosti a testování se ve společnosti Sécheron promítá do rozsáhlého know-how v oblasti interního testování, které je podporováno laboratořemi s certifikací podle norem ISO. Cílem je důkladné a intenzivní testování všech nových výrobků, abychom zajistili vynikající spolehlivost a provozuschopnost.

Homologace

Naše dlouhodobá kultura bezpečnosti a testování se ve společnosti Sécheron promítá do rozsáhlého know-how v oblasti interního testování, které je podporováno laboratořemi s certifikací podle norem ISO. Cílem je důkladné a intenzivní testování všech nových výrobků, abychom zajistili vynikající spolehlivost a provozuschopnost.

Hlavní výhody

  • Nezávislé interní testovací laboratoře s certifikací ISO
  • Rozsáhlá nabídka interních testů
  • Ostatní testy provádí důvěryhodní partneři
  • Znalosti testovacích procesů v železničním průmyslu
  • Všechny testy od proveditelnosti až po testování před spuštěním sériové výroby
  • Zákaznická testování řešení pro konkrétní projekty

Pracovní prostředí

Dlouhodobá kultura testování a bezpečnosti společnosti Sécheron formuje všechny naše činnosti – od vývoje a technologií až po výrobu. Naše produkty a řešení procházejí rozsáhlým a intenzivním výrobním testováním, které zajišťuje jejich vynikající spolehlivost a dlouhou živostnost. Jednou z věcí, která nás odlišuje od konkurence, jsou naše rozsáhlé a hluboké znalosti testovacích metod a naše vlastní testovací laboratoře a jejich vybavení. Velmi dobře známe zejména požadavky na testování v železničním průmyslu a naše know-how zahrnuje testování proveditelnosti, ověření koncepce, testování prototypů, testování před spuštěním sériové výroby i testy řešení pro konkrétní projekty.

Jelikož většinu zkoušek můžeme provádět ve svých vlastních zařízeních, jsme schopni testovat velice rychle. Jsme schopni provádět oteplovací zkoušky, měření dielektrických vlastností a částečných výbojů, kompletní zkoušky elektrické a mechanické odolnosti, zkratové zkoušky, zkoušky vypínání malých proudů, měření přesnosti snímače napětí a proudu, vibrační a rázové zkoušky, jakož i zkoušky funkce a klimatické zkoušky. V případě jiných požadovaných zkoušek spolupracují naši inženýři se spolehlivými externími partnery.

Většina našich testovacích zařízení má akreditaci nezávislých laboratoří podle ISO 17025.

share