• Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Blokování pantografu

Naše blokovací zařízení BSV a SLS zajišťuje pneumaticky ovládané sběrače v bezpečné poloze, pokud pracovníci údržby potřebují pracovat na vysokonapěťových zařízeních nebo v jejich blízkosti. BSV a SLS můžeme dodat s dalšími bezpečnostními blokovacími zařízeními nebo i s jinými řešeními, která zajistí elektrickou bezpečnost trakčního řetězce železničních vozidel pro střídavou a/nebo stejnosměrnou trakci.

 • Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Blokování pantografu

Naše blokovací zařízení BSV a SLS zajišťuje pneumaticky ovládané sběrače v bezpečné poloze, pokud pracovníci údržby potřebují pracovat na vysokonapěťových zařízeních nebo v jejich blízkosti. BSV a SLS můžeme dodat s dalšími bezpečnostními blokovacími zařízeními nebo i s jinými řešeními, která zajistí elektrickou bezpečnost trakčního řetězce železničních vozidel pro střídavou a/nebo stejnosměrnou trakci.

Hlavní výhody

 • Chrání osoby
 • Rozsáhlé tovární testování spolehlivosti
 • Nízká potřeba údržby
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)
 • Osvědčená a celosvětově uznávaná konstrukce
 • Prověřené dlouhodobým provozem
 • Odborná zákaznická podpora
 • Celosvětové poprodejní služby

Pracovní prostředí

Bezpečnostní blokování BSV a SLS od společnosti Sécheron jsou nainstalována v pneumatickém okruhu, který napájí všechny pneumaticky ovládané přístroje. Před prováděním údržby se blokování BSV nebo SLS ručně přepnou, čímž se přeruší přívod vzduchu a uvolní tlak vzduchu v okruhu. Vyjmutím blokovacího klíče v bezpečné poloze nebo v poloze „vypnuto“ se zabrání tomu, aby se BSV znovu přepnulo do pracovní polohy a nedošlo ke zvednutí sběrače proudu, čímž je zajištěna ochrana pracovníků údržby.

SLS se využívá, když je střídavý vypínač nebo stejnosměrný rychlovypínač uzemněn elektricky ovládaným uzemňovacím zařízením. SLS umožňuje uzamknout pneumatický ventil, který přivádí vzduch do sběrače, ve výfukové pozici, a zabránit tak zvednutí sběrače proudu při údržbě. Jakmile se sběrač proudu uzamkne, dostane pracovník oprávnění uzemnit rychlovypínač pomocí tlačítka, které se nachází na SLS a je zajištěno polohou pneumatického ventilu.

BSV a SLS můžeme dodat s dalšími bezpečnostními blokovacími zařízeními se značkou Sécheron (uzemňovače, násobiče klíčů, dveřní zámky) nebo i s jinými komponenty a řešeními, které zajistí bezpečnost vysokonapěťového trakčního řetězce železničních vozidel střídavé a/nebo stejnosměrné trakce.

Pro všechny naše komponenty a řešení poskytujeme během všech fází projektu odborné služby prostřednictvím našich specialistů. Rádi vám doporučíme nejvhodnější řešení pro vaše potřeby. Ať už si z našeho sortimentu vyberete cokoliv, můžete počítat s účinnou podporou kdekoli ve světě a po celou dobu životnosti vašeho výrobku.

Brožury

 • Zařízení blokování pantografu
  Jazyk
  Stáhnout
 • Zařízení bezpečnostního blokování
  Jazyk
  Stáhnout
 • Katalog výrobků pro železniční dopravu
  Jazyk
  Stáhnout
 • Uzemňovací zařízení BTE15-25.04
  Jazyk
  Stáhnout
Blokování pantografu

Popis výrobku

 • Tlak vzduchu 0,4 až 1 MPa.
 • Ruční ovládání.
 • Blokování pomocí klíčů – až 3 klíče (1 x Master + 2 x Slave).
 • Pomocné kontakty pro signalizaci stavu blokace BSV.
 • Vnitřní instalace.
 • Nízká hmotnost (1 kg).
 • Referenční normy: IEC 61373.
 • Izolační materiál podle normy EN 45545-2.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share