• Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Uzemňovače

Sécheron nabízí rozsáhlé spektrum uzemňovacích zařízení pro vysokonapěťové obvody v železniční dopravě. Naše rychlovypínače a uzemňovače jsou součástí našeho prověřeného kaskádového systému uzemnění – bez ohledu na to, zda jsou dodané jako samostatné komponenty nebo integrovaná řešení.

 • Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Uzemňovače

Sécheron nabízí rozsáhlé spektrum uzemňovacích zařízení pro vysokonapěťové obvody v železniční dopravě. Naše rychlovypínače a uzemňovače jsou součástí našeho prověřeného kaskádového systému uzemnění – bez ohledu na to, zda jsou dodané jako samostatné komponenty nebo integrovaná řešení.

Hlavní výhody

 • Vysoká elektrická bezpečnost
 • Chrání osoby
 • Volitelná funkce násobiče klíčů
 • Rozsáhlá nabídka konfigurací a volitelných doplňků
 • Standardní i zákaznická řešení
 • Rozsáhlé tovární testování spolehlivosti
 • Nízká potřeba údržby
 • Prověřené dlouhodobým provozem
 • Odborná zákaznická podpora
 • Celosvětové poprodejní služby

Pracovní prostředí

Uzemnění vysokonapěťových obvodů před zahájením údržby je zásadní pro zachování bezpečnosti pracovníků.

U kolejových vozidel je prvním správným krokem z hlediska uzemnění po rozepnutí hlavního rychlovypínače uzemnit oba jeho póly. U kolejových vozidel pro napětí 15 kVAC a 25 kVAC dodáváme pro vypínač BVAC samostatně uzemňovač BTE15/25.04; vypínače MACS mohou mít uzemňovač instalován přímo na své základové desce. Pro kolejová vozidla provozovaná v sítích 3 kVDC můžeme k rychlovypínači typu UR dodat uzemňovač typu BTE03.04. Po dokončení tohoto kroku a uvolnění blokovacího klíče uzemňovače hlavního vypínače lze tímto klíčem ovládat uzemňovací zařízení v další části vysokonapěťových obvodů.

Stejnosměrné obvody u kolejových vozidel na střídavý proud a filtry trakčního měniče u vozidel na střídavý i stejnosměrný proud lze uzemnit pomocí jedné z mnoha dostupných verzí našeho uzemňovače BTE03.04. U vozidel na stejnosměrný proud lze oba kroky uzemnění provést pomocí jediného uzemňovače BTE03.04. Uzemňovače BTE03.04 se dodávají samostatně nebo je můžeme integrovat do našeho inteligentního, kompaktního vysokonapěťového modulu MODBOX® s dalšími vysokonapěťovými a nízkonapěťovými funkcemi zajišťujícími elektrickou bezpečnost, měření a řízení trakčního řetězce.

Brožury

 • Uzemňovací zařízení BTE03.04
  Jazyk
  Stáhnout
 • Střídavý vypínač MACS
  Jazyk
  Stáhnout
 • Uzemňovací zařízení BTE15-25.04
  Jazyk
  Stáhnout
 • Zařízení bezpečnostního blokování
  Jazyk
  Stáhnout
 • Násobič klíčů, dveřní zámek, KM-DL
  Jazyk
  Stáhnout
Uzemňovače

Popis výrobku

 • Jmenovité izolační napětí 27,5 kVAC (uzemňovací zařízení integrované do střídavého vypínače MACS).
 • Jmenovité izolační napětí 17,25 kVAC (BTE15.04) nebo 27,5 kVAC (BTE25.04).
 • Jmenovité izolační napětí 2300 VAC/DC nebo 4800 VAC/DC (BTE03.04).
 • Špičkový krátkodobý výdržný proud 62,5 kA (BTE15/25.04 a uzemňovací zařízení vypínače MACS).
 • Špičkový krátkodobý výdržný proud 75 kA (BTE03.04).
 • Vysoká úroveň izolace proti zemi – OV4.
 • 2 pólová verze (BTE15/25.04 a uzemňovací zařízení vypínače MACS).
 • 2 pólová až 10 pólová verze (BTE03.04).
 • Bez vypínací nebo zapínací schopnosti.
 • Ruční nebo elektrické ovládání.
 • Ovládací napětí od 24 do 110 VDC.
 • Blokování elektromagnetem nebo mechanickým zámkem.
 • Volitelné pomocné spínače pro signalizaci polohy spínače.
 • Venkovní instalace (BTE15/25.04 a uzemňovací zařízení vypínače MACS).
 • Vnitřní instalace (BTE03.04).
 • Vhodné pro prostředí s teplotou -40 °C až +70 °C.
 • Referenční normy: IEC 60077-2.
 • Izolační materiál podle normy EN 45545-2.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share