• Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Střešní spínače

Střešní odpojovače typu RS od společnosti Sécheron prosluly u výrobců železničních vozidel, výrobců trakčních zařízení a provozovatelů vlaků svým provedením, spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu. Naše platforma odpojovačů RS nabízí širokou škálu konfigurací a volitelného vybavení, čímž pokrývají potřeby většiny železničních aplikací.

 • Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Střešní spínače

Střešní odpojovače typu RS od společnosti Sécheron prosluly u výrobců železničních vozidel, výrobců trakčních zařízení a provozovatelů vlaků svým provedením, spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu. Naše platforma odpojovačů RS nabízí širokou škálu konfigurací a volitelného vybavení, čímž pokrývají potřeby většiny železničních aplikací.

Hlavní výhody

 • Rozsáhlá nabídka výrobků
 • Rozsáhlá nabídka konfigurací a volitelných doplňků
 • Standardní i zákaznická řešení
 • Speciální provedení pro instalaci bez střešního otvoru
 • Speciální provedení se zapínací schopností pro zapínací proud
 • Rozsáhlé tovární testování spolehlivosti
 • Nízká potřeba údržby
 • Prověřené dlouhodobým provozem
 • Odborná zákaznická podpora
 • Celosvětové poprodejní služby

Pracovní prostředí

Střešní odpojovače typu RS od společnosti Sécheron prosluly u výrobců železničních vozidel, výrobců trakčních zařízení a provozovatelů vlaků svým provedením, spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu. Naše platforma odpojovačů RS nabízí širokou škálu konfigurací a volitelných možností, které pokrývají potřeby většiny železničních aplikací. Mezi naše produkty a řešení patří odpojovače sběrače proudu s uzemněním nebo bez uzemnění, přepojovače trakce AC/DC pro vícesystémová vozidla nebo střešní odpojovače s nebo bez zapínací kapacity pro připojení nebo odpojení trakčních transformátorů od napájení.

Odpojovače dodáváme samostatně nebo jako součást střídavého vypínače MACS. Speciální verzi pro vnitřní instalaci, typ IS, lze také integrovat do inteligentního a kompaktního vysokonapěťového modulu Sécheron MODBOX® společně s dalšími vysokonapěťovými a nízkonapěťovými funkcemi zajišťujícími elektrickou bezpečnost, měření a řízení trakčního řetězce.

Pro všechny naše komponenty a řešení poskytujeme během všech fází projektu odborné služby prostřednictvím našich specialistů. Rádi vám doporučíme nejvhodnější řešení pro vaše potřeby. Ať už si z našeho sortimentu vyberete cokoliv, můžete počítat s účinnou podporou kdekoli ve světě a po celou dobu životnosti vašeho výrobku.

Brožury

 • Bezzátěžové spínače RS
  Jazyk
  Stáhnout
 • Vysokonapěťový integrovaný systém MODBOX
  Jazyk
  Stáhnout
 • Katalog výrobků pro železniční dopravu
  Jazyk
  Stáhnout
Střešní spínače

Popis výrobku

 • Provedení: odpojovač, uzemňovač, přepojovač.
 • Aplikace pro střídavou trakci 15 kV (16,7 Hz) a/nebo 25 kV (50 Hz nebo 60 Hz).
 • Aplikace pro stejnosměrnou trakci 1,5 kVDC a/nebo 3 kVDC.
 • Rozsah proudu od 1000 A do 4000 A.
 • Jmenovitá izolace 27,5 kV AC nebo 4,8 kVDC.
 • Vysoká úroveň izolace proti zemi OV4.
 • Vysoký krátkodobý výdržný proud přizpůsobený provozním požadavkům.
 • Bez vypínací schopnosti.
 • Volitelná zapínací kapacita 800 A (AC) u specifických provedení.
 • Elektrické ovládání.
 • Ovládací napětí od 24 do 220 VDC.
 • Pomocné kontakty pro signalizaci polohy hlavního kontaktu.
 • Vysoká mechanická odolnost.
 • Vhodné pro prostředí s teplotou -40 °C až +70 °C (volitelně -50 °C až +70 °C).
 • Referenční normy: IEC 60077-2.
 • Izolační materiál podle normy EN 45545-2.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share