• Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Stejnosměrné rychlovypínače pro kolejová vozidla

Díky mimořádně rozsáhlé nabídce konfigurací a volitelných funkcí zajišťují naše stejnosměrné rychlovypínače typu UR elektrickou bezpečnost vozidel hromadné dopravy (metro, lehká kolejová vozidla, tramvaje, EMU) i železničních vozidel stejnosměrné trakce.

 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Stejnosměrné rychlovypínače pro kolejová vozidla

Díky mimořádně rozsáhlé nabídce konfigurací a volitelných funkcí zajišťují naše stejnosměrné rychlovypínače typu UR elektrickou bezpečnost vozidel hromadné dopravy (metro, lehká kolejová vozidla, tramvaje, EMU) i železničních vozidel stejnosměrné trakce.

Hlavní výhody

 • Rozsáhlá nabídka konfigurací a volitelných doplňků
 • Standardní provedení výrobků i zákaznická řešení
 • Rozsáhlé tovární testování spolehlivosti
 • Nízká potřeba údržby
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)
 • Osvědčené a celosvětově uznávané konstrukce
 • Prověřené dlouhodobým provozem
 • Odborná zákaznická podpora
 • Celosvětové poprodejní služby

Pracovní prostředí

Sécheron má desítky let zkušeností s projektováním a výrobou vysokonapěťových elektrických bezpečnostních komponent pro stejnosměrné trakční obvody sloužící k napájení kolejových vozidel všech druhů.

Naše stejnosměrné rychlovypínače řady UR jsou dostupné v široké škále konfigurací a volitelných funkcí, které pokrývají požadavky vozidel metra, lehkých kolejových vozidel (LRV), tramvají, jednotek, lokomotiv a vlaků pro stejnosměrnou trakci (včetně vysokorychlostních vlaků). Naše výrobky vám můžeme dodat jako samostatné komponenty, které si můžete sami instalovat do vlastních vypínačových nebo měničových skříní. Pro výrobce vozů, kteří usilují o vysoký výkon, snížení objemu inženýrských prací a zjednodušení výroby vozidel v kombinaci s menšími nároky na údržbu, poskytujeme také řešení na klíč, která integrují naše DC rychlovypínače do inteligentních, kompaktních vysokonapěťových modulů MODBOX® s jinými vysokonapěťovými a nízkonapěťovými komponenty zajišťujícími elektrickou bezpečnost, měření a řízení trakčního řetězce.

Výrobci výkonových měničů, vozidel, trakčních pohonů a provozovatelé stejnosměrných železničních sítí spoléhají na naše odborníky a na jejich individuální podporu ve všech fázích projektů – od doporučení nejvhodnějšího řešení až po místní poprodejní servis, jenž je dostupný na celém světě po celou dobu životnosti výrobků.

Brožury

 • Stejnosměrný rychlovypínač UR10-15
  Jazyk
  Stáhnout
 • Stejnosměrný rychlovypínač UR26
  Jazyk
  Stáhnout
 • Vysokonapěťové integrované systémy MODBOX
  Jazyk
  Stáhnout
 • Katalog výrobků pro železniční dopravu
  Jazyk
  Stáhnout
Stejnosměrné rychlovypínače pro kolejová vozidla

Popis výrobku

 • Obousměrné a s přímo působícím zařízením.
 • Jmenovité napětí 900 V, 1800 V, 3600 V.
 • Dostupné také v duálním provedení pro napětí 1800 V / 3600 V.
 • Rozsah proudu od 1000 A do 4000 A.
 • Zapínací a vypínací schopnost odpovídající provozním potřebám.
 • Elektromagnetické spínání.
 • Ovládací napětí od 24 do 110 VDC.
 • Pomocné kontakty pro signalizaci polohy hlavního kontaktu.
 • Provozní frekvence C3 – vysoká zátěž.
 • Konstantní a omezené obloukové napětí během přerušení proudu.
 • Volitelný ochranný box (IP55) pro přímou instalaci na střechu nebo pod spodní rám vozidla.
 • Vhodné do prostředí s teplotou -25 °C až +70 °C (volitelně -50 °C až +55 °C).
 • Referenční normy: IEC 60077-3.
 • Izolační materiál podle normy EN 45545-2.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share