• Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Integrované vysokonapěťové systémy pro AC a DC

Výrobci, kteří hledají vysoký výkon a nízkou potřebu údržby, volí náš modul MODBOX®, určený pro kolejová vozidla provozovaná v sítích 1,5 kVDC až 25 kVDC. MODBOX® integruje příslušné funkce a rozhraní, čímž zlevňuje konstrukci, logistiku, instalaci a provoz.

 • Kolejová vozidla – vozidla pro střídavou trakci
 • Kolejová vozidla – vozidla pro stejnosměrnou trakci
 • Kolejová vozidla – vícesystémová vozidla pro střídavou a stejnosměrnou trakci

Integrované vysokonapěťové systémy pro AC a DC

Výrobci, kteří hledají vysoký výkon a nízkou potřebu údržby, volí náš modul MODBOX®, určený pro kolejová vozidla provozovaná v sítích 1,5 kVDC až 25 kVDC. MODBOX® integruje příslušné funkce a rozhraní, čímž zlevňuje konstrukci, logistiku, instalaci a provoz.

Hlavní výhody

 • Méně inženýrské práce a rizika pro výrobce železničních vozidel
 • Efektivnější logistika a instalace
 • Efektivní ochrana v náročných prostředích
 • Omezení hluku
 • Eliminace střešních otvorů
 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
 • Osvědčená konstrukce s dlouhodobým prověřením v provozu
 • Odborná zákaznická podpora
 • Celosvětové poprodejní služby

Pracovní prostředí

Sécheron má desítky let zkušeností s navrhováním a výrobou elektrických bezpečnostních komponentů a systémů pro trakční obvody pohonů konvenčních i vysokorychlostních vlaků, lokomotiv a jednotek pro provoz na tratích se střídavou či stejnosměrnou elektrickou trakcí. Výrobci vozů, kteří usilují o vysoký výkon, nižší objem inženýrské práce, jednodušší výrobu vozidel a nižší potřebu údržby, vložili důvěru do našeho modulu MODBOX® u tisíců kolejových vozidel provozovaných pod napětím 1,5 kVDC, 3 kVDC a 15 kVAC, 25 kVAC na železničních tratích po celém světě.

MODBOX od firmy Sécheron ® obsahuje naše střídavé nebo stejnosměrné vypínače a různé vysokonapěťové i nízkonapěťové komponenty. Důmyslný kompaktní modul zajišťuje bezpečnou a účinnou integraci vysokonapěťových komponentů v instalacích na střechu, pod spodní rám nebo dovnitř vozidla. Každý modul MODBOX® je zkonstruován a nakonfigurován tak, aby vyhovoval potřebám vašeho projektu s ohledem na integrované funkce a rozhraní vozidla. Používáme především komponenty se značkou Sécheron, ale můžeme použít i zařízení od prvotřídních dodavatelů tak, abychom vám poskytli řešení na klíč.

S podporou poskytovanou našimi experty můžete počítat u všech našich komponentů a řešení během všech fází projektu. Rádi vám poradíme při hledání nejvhodnějšího řešení vašich potřeb. Ať už si vyberete cokoli, můžete počítat s účinnou podporou kdekoli ve světě a po celou dobu životnosti vašeho výrobku.

Brožury

 • Vysokonapěťové integrované systémy MODBOX
  Jazyk
  Stáhnout
 • Katalog výrobků pro železniční dopravu
  Jazyk
  Stáhnout
Integrované vysokonapěťové systémy pro AC a DC

Popis výrobku

 • Aplikace pro střídavou trakci 15 kV (16,7 Hz) a/nebo 25 kV (50 Hz nebo 60 Hz).
 • Aplikace pro stejnosměrnou trakci 1,5 kVDC a/nebo 3 kVDC.
 • Tepelný proud do 630 A (AC) nebo 3200 A (DC).
 • Hlavní integrované vysokonapěťové funkce: vypínač, bleskojistky, měření proudu a napětí, uzemňovač, odpojovač, linkové a nabíjecí stykače s nabíjecím odporem a další.
 • Instalace na střechu, dovnitř nebo pod spodní rám.
 • Výška nad střechou ≤545 mm.
 • Referenční normy: EN 50124-1 / , IEC 62497-1, IEC 61373, IEC 60077-2, IEC 60077-3, IEC 60077-4, EN 50125 / IEC 62498.
 • Izolační materiál podle normy EN 45545-2.

Poptávka

Chcete-li požádat o nabídku, klikněte na záložku Podpora Sécheron, čímž se dostanete do našeho specializovaného kontaktního střediska, kde můžete v tématech nápovědy vybrat položku „Žádost o nabídku“.

Podpora Sécheron
share