Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Sécheron SA („SECHERON“) pokládáme ochranu vašich osobních údajů za nanejvýš důležitou. Toto sdělení popisuje naše zásady ochrany osobních údajů co se týče jejich shromažďování, používání a zveřejňování na těchto webových stránkách.

Osobní údaje jsou informace, na jejichž základě lze identifikovat vaši osobu. Mezi osobní údaje patří vaše jméno, e-mailová adresa a případně poštovní adresa. Od návštěvníků těchto webových stránek není požadováno, aby prozradili jakékoli osobní údaje. Můžete však poskytovat a sdělovat osobní údaje dobrovolně při používání určitých funkcí našich webových stránek, například v části Kariéra.

SECHERON bez vašeho svolení nikdy nezveřejní, neprodá ani nepůjčí žádné osobní údaje, které poskytnete na těchto webových stránkách, žádné třetí straně s výjimkou našich dceřiných firem nebo dceřiných firem skupiny Sécheron Hasler Group, do níž Sécheron SA patří, pokud to po nás nebude vyžadováno ze zákona. Bez ohledu na výše uvedené je část těchto webových stránek s názvem Kariéra aktivována a spravována třetí stranou. V souladu s tím budou osobní informace poskytnuté společnosti SECHERON prostřednictvím části Kariéra k dispozici této třetí straně pro omezené účely hostování a správy této konkrétní části webových stránek a naší databáze pracovních příležitostí.

Přístup

Pokud jste již požádali o zařazení do seznamu e-mailů, můžete svůj profil zrušit tak, že se vrátíte zpět do části, kde jste tuto žádost vytvořili, nebo nás kontaktujete pomocí informací uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud jste nám dříve poskytli osobní údaje a chcete je ověřit, nebo nechat je odstranit z našich záznamů nebo opravit, kontaktujte nás pomocí informací uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou společností SECHERON zpracovávány jako soukromé, důvěrné informace. Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly trvale chráněny. Za účelem zachování důvěrnosti jsou vaše osobní údaje uchovávány v zabezpečeném prostředí společnosti SECHERON.
Přestože SECHERON zavedl metody určené k zajištění ochrany vašich osobních údajů, které jsou považovány za efektivní, nemůžeme zaručit, že tyto údaje nebudou ztraceny, nezákonně použity nebo upraveny podvodným způsobem, protože při přenosu dat přes internet nelze zaručit naprostou důvěrnost. V důsledku toho neneseme žádnou odpovědnost za využití informací, ať už vámi, nebo jakoukoli třetí stranou.

Důvěrné nebo vlastnické informace

SECHERON uvítá vaši zpětnou vazbu a komentáře ohledně výrobků a služeb dodávaných společností SECHERON. Uvědomte si, že SECHERON od vás nechce prostřednictvím svých webových stránek dostávat žádné důvěrné nebo vlastnické informace. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli neosobní informace nebo materiály zaslané společnosti SECHERON prostřednictvím našich webových stránek NEBUDOU považovány za důvěrné. Jakmile zašlete společnosti SECHERON jakékoli informace nebo materiály, udělujete společnosti SECHERON neomezenou, neodvolatelnou licenci k používání, reprodukci, zobrazování, využívání, úpravám, přenosu a distribuci takového materiálu nebo informace a zároveň souhlasíte s tím, že SECHERON může použít k jakýmkoli účelům veškeré nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které nám pošlete.

E-mail

Pokud na těchto webových stránkách zadáte e-mailový dotaz, veškeré osobní údaje odeslané v rámci tohoto dotazu budou používat pouze zaměstnanci společnosti SECHERON nebo jejích dceřiných společností, kteří k nim mají přístup, aby mohli na váš dotaz odpovědět.

Změny

SECHERON si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění. Zajistíme však, aby jakákoli změna tohoto prohlášení byla v souladu se zákony na ochranu osobních údajů platnými ve Švýcarsku a aby byla zveřejněna na těchto webových stránkách.

Externí odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy, jejichž pomocí se přesunete na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na postupy shromažďování osobních údajů třetích stran a SECHERON nepřebírá žádnou odpovědnost za postupy, zásady ani jednání třetích stran souvisejících s ochranou osobních údajů. Měli byste si přečíst jednotlivé zásady ochrany osobních údajů takových webových stránek a informovaně se rozhodnout, zda na základě jejich postupů na ochranu osobních údajů chcete tyto webové stránky používat.

Získejte více informací!

Pokud máte nějaké poznámky, dotazy nebo stížnosti týkající se prohlášení nebo postupů společnosti SECHERON souvisejících s ochranou osobních údajů, obraťte se na společnost Sécheron SA:

  • telefonicky na čísle +41 22 739 4111
  • nebo písemně na adrese Sécheron SA, Rue du Pré-Bouvier 25, 1242 Satigny-Geneva, Švýcarsko.
share