Naše zásady QEHS (kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí) podporují naše poslání poskytovat spolehlivá, konkurenceschopná elektronická a elektromechanická zařízení pro železniční dopravu. Zásady QEHS u nás zavádíme prostřednictvím krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů v souladu s naším závazkem k neustálému zlepšování. Náš celoskupinový systém řízení QEHS se používá k zavádění iniciativ, přidělování zdrojů a sledování postupu. Je založený na normách ISO/TS 22163, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 17025.

Kvalita

V Sécheron Hasler Group znamená kvalita příspěvek k účinnosti, produktivitě a bezpečnosti globální železniční dopravy pomocí navrhování, výroby, uvádění do provozu a udržování odzkoušených a spolehlivých výrobků a řešení pro naše zákazníky.

Náš přístup ke kvalitě je založen na následujících principech:

  • Bez zákazníků nejsme nic. Náš úspěch závisí na naší schopnosti efektivně předpokládat a řešit požadavky našich zákazníků.
  • Postupy a řízení kvality jsou plně integrovány do všech fází vývoje, výroby, dodávek a údržby našich výrobků.
  • Každý výrobek, který vyrobíme, prochází před dodávkou továrními testy a splňuje nebo překonává očekávanou úroveň výkonu, přičemž dopady na životní prostředí jsou součástí našich kritérií kvality.
  • Usilujeme o to, abychom našim výrobkům a řešením trvale zvyšovali přidanou hodnotu prostřednictvím technologických inovací.
  • Po našich zaměstnancích požadujeme, aby byli iniciativní a nesli zodpovědnost za svou práci. Naše zaměstnance podporujeme pravidelnými školeními.

Společnosti Sécheron a HaslerRail jsou držiteli certifikátu ISO/TS 22163 a ISO 9001:2015.

 

Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí (EHS)

Zásady EHS jsou u Sécheron Hasler Group řízeny z hlavního sídla firmy ve švýcarské Ženevě, aby bylo zajištěno, že všichni zaměstnanci ve všech našich společnostech a třetích stranách zapojených do našeho podnikání dodržují platné postupy. Cílem je chránit osoby před pracovními úrazy a nemocemi a omezit dopad našeho podnikání na životní prostředí.

Náš systém řízení EHS zahrnuje všechny oblasti našeho podnikání včetně výzkumu a vývoje, dodavatelského řetězce, výroby, balení a dopravy, údržby i poprodejních služeb.

Systém je založen na normách ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a je v souladu se zákony a předpisy pro oblast EHS platnými v zemích, v nichž podnikáme.

Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí jsou zásadní pro náš úspěch. Z tohoto důvodu alokujeme na správu našeho systému řízení EHS odpovídající finanční, lidské i materiální zdroje .