Naše poslání

Dodáváme nejkvalitnější řešení elektrické bezpečnosti pro kolejová vozidla, trakční měnírny a vysoce výkonná elektrická zařízení v oblasti obnovitelné energie, stejnosměrných sítí a dalších odvětví.

Naše poslání

Dodáváme nejkvalitnější řešení elektrické bezpečnosti pro kolejová vozidla, trakční měnírny a vysoce výkonná elektrická zařízení v oblasti obnovitelné energie, stejnosměrných sítí a dalších odvětví.

Sécheron Hasler Group se řídí jediným cílem: navrhovat a dodávat našim zákazníkům po celém světě nejkvalitnější řešení a služby garantující bezpečnost, ochranu a spolehlivost kolejových vozidel a trakčních měníren v železniční dopravě a vysoce výkonná elektrická zařízení v jiných odvětvích včetně systémů obnovitelné energie a stejnosměrných sítí.

Nabízíme výrobky na úrovni nejvyspělejších technologií a nejrozsáhlejší portfolio výrobků na trhu. Naším cílem je nabízet našim zákazníkům řešení, která poskytují vynikající funkci a účinnost. Naše dlouhodobé vztahy se zákazníky nám umožňují rozumět požadavkům obchodních prostředí našich zákazníků.

Naše firemní strategie stojí na následujících pilířích:

  • Výzkum a vývoj a technologické inovace
  • Přítomnost na místních trzích
  • Péče o zákazníky
  • Možnosti integrace systémů u zakázkových řešení
  • Dokonalé řízení dodavatelského řetězce

Ve společnostech Sécheron Hasler Group usilujeme o to, abychom byli neustále v souladu s našimi základními hodnotami:

Praktičnost, podnikavost a zaměření na výsledky

Naše rozhodovací procesy jsou jednoduché a efektivní, abychom mohli rychle reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků na rychle se rozvíjejících trzích. Naše silné zaměření na neustálé zlepšování se v rámci celé organizace odráží na spokojenosti zákazníků a efektivitě.

Dokonalost a kvalita

Ve společnostech Sécheron Hasler Group bereme velice vážně naši zodpovědnost za dodávku výrobků, které splňují nejpřísnější standardy bezpečnosti a spolehlivosti. Naše komponenty a systémy jsou kritické pro bezpečnost zařízení našich zákazníků a pro jejich schopnost chránit osoby i majetek. Náš závazek nekončí u vývoje a výroby výrobků, ale zahrnuje celou dobu životnosti výrobků. Zajišťujeme, aby údržbu našich systémů nainstalovaných kdekoli na světě mohli provádět podle důsledných postupů vyškolení a kvalifikovaní technici.

Naše procesy splňují nejpřísnější švýcarské standardy kvality a jsou v souladu s hlavními certifikačními požadavky železniční dopravy. Naše tovární testování je mnohem rozsáhlejší, než vyžadují standardy našeho odvětví. Naše výrobky testujeme brzy a často již v rámci vývoje, abychom zajistili, že budou po celou dobu své životnosti poskytovat očekávaný výkon. Každý jednotlivý výrobek prochází celou řadou továrních testů, takže nic není ponecháno náhodě. A naše výrobní a logistický procesy jsou nastaveny tak, aby pokaždé zaručily včasnou dodávku.

Podpora zaměstnanců

Našim zaměstnancům nabízíme kreativní a stimulující pracovní prostředí, ve kterém je každý jednotlivec zodpovědný za své pracovní úkoly a očekává se od něj iniciativní přístup. Toto podnikavé pracovní prostředí umožňuje zaměstnancům mít přímý vliv na své dovednosti a rozvoj kariéry.

Naše organizace není založena na hierarchii a podporujeme přímou komunikaci. Díky tomu jsme schopni rychle činit rozhodnutí, zůstat aktivní a inovovat na rychle se rozvíjejících trzích poháněných pokrokem v nových technologiích.

Podnikáme v mezinárodním prostředí a máme ambiciózní cíle růstu. Z tohoto důvodu přináší práce ve společnostech Sécheron Hasler Group mnoho výzev i odměn.

Poctivost, zodpovědnost a úcta

Ve společnostech Sécheron Hasler Group klademe velký důraz na osobní poctivost, zodpovědnost a úctu k jednotlivcům. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobý úspěch naší společnosti závisí na příspěvku každého jednotlivce. Naši zaměstnanci jsou velice multikulturní a přináší s sebou rozmanité názory a přístupy, které nám umožňují pochopit a respektovat rozdíly a kreativně reagovat na potřeby našich zákazníků na celém světě. Zároveň jsme přijali závazek poskytovat všem zaměstnancům rovné příležitosti bez ohledu na rasu, národnost, barvu pleti, genderovou identitu, sexuální orientaci, politickou příslušnost, náboženské přesvědčení či věk.

Udržitelný vývoj

Udržitelnost začleňujeme do všech našich projektů a systematicky hledáme řešení, která omezí naše dopady na životní prostředí. Tato řešení mohou zahrnovat používání recyklovaných materiálů a zdrojů přívětivých k životnímu prostředí, přechod na procesy, které nezahrnují papír, vyšší energetickou účinnost našich výrobních procesů a vývoj energeticky účinnějších výrobků. Sepsali jsme také celopodnikové zásady QSHE (kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí)

Přijímáme nové zaměstnance

Prokažte své nadání pro práci v Sécheron Hasler Group! Získejte více informací o našich zajímavých pracovních nabídkách.

Aktuální pracovní příležitosti
share