Component
dc vehicle dc vehicle
Stejnosměrný rychlovypínač Stejnosměrný rychlovypínač Stejnosměrný rychlovypínač Odpojovač Odpojovač Odpojovač Usměrňovač Stejnosměrný motor

Společnost Sécheron vyvíjí a vyrábí elektrická zařízení, která splňují potřeby těžebního a hutního průmyslu. Nabízíme pestrou paletu výrobků a řešení pro vysokonapěťové obvody sloužících k zajištění bezpečného, spolehlivého a účinného provozu zařízení, jako jsou stejnosměrné pohony strojů používané ve zdvihacích zařízeních, mlýnech a válcovnách. Naše výrobky a řešení zaručují následující aspekty:

 • Ochrana a bezpečnost: Stejnosměrné rychlovypínače chrání kotvu stejnosměrného stroje proti přetížení a zkratovým proudům a v případě poruchy stroj bezpečně odpojí od usměrňovače. Na rozdíl od pojistky se rychlovypínač po vypnutí síťového napájení znovu jednoduše sepne, aby byla zajištěna maximální provozní doba. Náš odpojovač zaručuje bezpečnou údržby.
 • Flexibilita: Všechny rychlovypínače jsou dostupné buď s elektrickým, nebo s magnetickým držením, přičemž magnetický mechanismus zůstává sepnutý i bez ovládacího napětí. Za účelem větší flexibility lze volitelně použít nepřímou spoušť jako nezávislou vypínací jednotku.
 • Spolehlivost: Všechny rychlovypínače se dodávají s přímou nadproudovou spouští, kterou lze nastavit na vyšší prahové hodnoty, než je proud akceptovaný při krátkodobém přetížení během spouštění a změny zátěže, aby se zabránilo zbytečnému vypínání během provozu. V případě závažné poruchy systému přímá nadproudová spoušť rychle rozepne hlavní kontakty a přeruší tak zkratový proud i při maximálním napájecím napětí.

Hlavní výhody

 • Odborné znalosti řešení elektrické bezpečnosti
 • Rozsáhlá nabídka výrobků a řešení
 • Možnost výběru ze standardních nebo zakázkových řešení
 • Návrh a integrace systému
 • Rozsáhlé testování pro vysokou míru provozuschopnosti
 • Specializovaní technici zákaznické podpory
 • Osvědčené a celosvětově uznávané konstrukce

Brožury

 • Katalog výrobků pro průmysl
  Jazyk
  Stáhnout