Component
dc vehicle dc vehicle
Stejnosměrný rychlovypínač Stejnosměrný rychlovypínač Stejnosměrný rychlovypínač Vysokonapěťový transformátor Usměrňovač Kondenzátor Invertor

Společnost Sécheron vyvíjí a vyrábí stejnosměrné rychlovypínače pro vysokonapěťové obvody, které zajistí bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz elektrických pohonů a pomocných energetických systémů ve všech typech osobních, nákladních, průmyslových a vojenských plavidel. Naše výrobky a řešení zaručují následující aspekty:

 • Ochrana pohonu: Rychlovypínače chrání třífázové motory pohonů před přetížením a zkraty. Jelikož hodnota střídavých 3fázových výstupů střídače může klesnout až na 0 Hz, jsou mezi měničem pohonu a strojem nainstalovány tři jednopólové stejnosměrné rychlovypínače. Rychlovypínače vypnou v případě přetížení nebo zkratového proudu při maximálním napětí pohonu. Na rozdíl od pojistky se rychlovypínač po odstranění poruchy znovu jednoduše sepne, díky čemuž je neustále zachována manévrovatelnost lodi.
 • Velká flexibilita: Všechny rychlovypínače jsou dostupné buď s elektrickým, nebo s magnetickým držením, přičemž magnetický mechanismus zůstává sepnutý i bez ovládacího napětí. Volitelně je k dispozici také nepřímá spoušť.
 • Spolehlivost: Přímou nadproudovou spoušť lze nastavit na vyšší prahové hodnoty, než je proud akceptovaný při krátkodobém přetížení během spouštění a změny zátěže, aby se zabránilo zbytečnému vypínání během provozu. V případě závažné poruchy systému přímá nadproudová spoušť rychle rozepne hlavní kontakty a přeruší tak zkratový proud i při maximálním napětí pohonu.

Hlavní výhody

 • Rozsáhlé znalosti v oblasti elektrické bezpečnosti
 • Rozsáhlá nabídka výrobků a řešení
 • Standardní provedení výrobků i zakázková řešení
 • Návrh a integrace systému
 • Rozsáhlé testování pro vysokou míru provozuschopnosti
 • Zkušený tým zákaznické podpory
 • Osvědčené a celosvětově uznávané konstrukce

Brožury

 • Katalog výrobků pro průmysl
  Jazyk
  Stáhnout