Component
dc vehicle dc vehicle
Stejnosměrný rychlovypínač Stejnosměrný rychlovypínač Stejnosměrný rychlovypínač Stykač Stykač Stykač Stykač Vysokonapěťový integrovaný systém Vysokonapěťový integrovaný systém Vysokonapěťový integrovaný systém Trolejové vedení Dieselový motor Skříň měniče Usměrňovač Střídače (2 ks)

Společnost Sécheron vyvíjí a vyrábí elektrická zařízení, která splňují požadavky těžebního průmyslu. Konkrétně nabízíme pestrou paletu výrobků a řešení pro vysokonapěťové obvody sloužících k zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu dieselelektrických důlních vozidel s pomocnými trolejemi. Naše výrobky a řešení zaručují následující aspekty:

 • Elektrická bezpečnost: Stejnosměrné rychlovypínače chrání vysokonapěťové stejnosměrné obvody před přetížením a zkraty. V případě poruchy rychlovypínač bezpečně odpojí vysokonapěťový obvod důlního vozidla od trolejového vedení. Na rozdíl od pojistky se rychlovypínač po odstranění poruchy znovu jednoduše sepne.
 • Flexibilita: Všechny rychlovypínače jsou dostupné buď s elektrickým, nebo s magnetickým držením, přičemž magnetický mechanismus zůstává sepnutý i bez ovládacího napětí. Volitelně je k dispozici také nepřímá spoušť.
 • Spolehlivost: Přímou nadproudovou spoušť lze nastavit na vyšší prahové hodnoty, než je proud akceptovaný při krátkodobém přetížení během spouštění a změny zátěže, aby se zabránilo zbytečnému vypínání během provozu. V případě závažné poruchy systému přímá nadproudová spoušť rychle rozepne hlavní kontakty a přeruší tak zkratový proud i při maximálním napájecím napětí.
 • Efektivnost: Řízení pohonu se stykači pro připojení střídavého pohonu stroje buď k dieselovému generátoru, nebo k trolejovému vedení s cílem dosáhnout vyšší účinnosti plně elektrického pohonu.

Hlavní výhody

 • Odborné znalosti řešení elektrické bezpečnosti
 • Rozsáhlá nabídka výrobků a řešení
 • Standardní provedení výrobků i zakázková řešení
 • Možnosti návrhu a integrace systému
 • Rozsáhlé testování pro vysokou míru provozuschopnosti
 • Zákaznická podpora po celou dobu životnosti výrobku
 • Osvědčené a celosvětově uznávané konstrukce

Brožury

 • Katalog výrobků pro průmysl
  Jazyk
  Stáhnout